یونولیت بسته بندی یخچال و فریزر
پلاستوفوم بسته بندی کفی یخچال بسته بندی یخچالهای مدرن
یونولیت نبشی 1.5 متری صبافوم جهت بسته بندی یخچال مورد استفاده قرار میگیرد
پلاستوفوم کفی یخچال عرض 80
فوم ( یونولیت ) کانال یخچال
فوم ( یونولیت ) بسته بندی کفی یخچال عرض 66
پالت فومی ( یونولیت ) کف یخچال عرض 60 سانتیمتر

۱ از ۱