محصولات

یونولیت بسته بندی پالت آبکاری

یونولیت بسته بندی پالت  آبکاری

یونولیت بسته بندی پالت آبکاری

یونولیت بسته بندی پالت آبکاری به جهت حفاظت از قطعات فلزی و یا غیر فلزی که جهت آبکاری ارسال میشوند طراحی شده است در هر یونولیت بسته بندی  تولید شده ده عدد قطعه آبکاری شده جاگذاری شده است که به راحتی قابل برداشتن میباشد و در هنگام حمل آسیبی به آبکاری نخواهد خورد. استفاده از یونولیت بسته بندی پالت آبکاری  خسارات ناشی از خط و خش و آسیب به آبکاری با ارزش این قطعات را به صفر میرساند .

حذف خسارات ناشی از حمل و قیمت اقتصادی

 با توجه به  قیمت تولید یونولیت بسته بندی بسیار مناسب و ارزان و حذف خسارات ناشی از حمل صرفه اقتصادی خوبی نصیب استفاده کننده ار این یونولیت بسته بندی پالت خواهد شد.
 
 
 element('footer-end'); ?>