پلاستوفوم بسته بندی سفارشی

فوم بسته بندی تلویزیون

فوم بسته بندی تلویزیون
بسته بندی با استاندارد بین المللی با بسته بندی صبافوم تضمین شده خواهد بود

پلاستوفوم یونولیت بسته بندی تلویزیون به سفارش مشتری و با رویکرد محافظت حداکثر طراحی گردیده است. با این پلاستوفوم فاصله قابل ملاحظه ای بین بسته بندی  کارتن و جعبه در بسته بندی و محصول ایجاد شده است . فوم بسته بندی موجود باعث شده تلفات ناشی از حمل و نقل و شکستگی های احتمال به حداقل رسیده و هزینه بسته بندی با توجه به محافظت صددرصدی از کالا کاهش یافته است. 

 

با توجه به قیمت بالای  هر تلویزیون و حساسیت بسیار صفحه های LCD و LED، یونولیت بسته بندی طراحی شده تمام نقاط حساس  و ضربه پذیر را با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی ، پوشش داده و حداکثر محافظت از کالا را تامین کرده است.  سهولت در بسته بندی و مونتاژ بسته بندی جزو اولویتهای ساخت  یونولیت بسته بندی توسط صبافوم میباشد. 

 element('footer-end'); ?>