عمومی

بازیافت یونولیتبازیافت یونولیت ضایعات به دو شکل سرد و گرم انجام میگیردبا توجه به اهمیت بازیافت ضایعات یونولیت و خطرات رها شدن آن در زمین شرکت صبافوم  با جدیت برنامه بازیافت ضایعات یونولیت یا پلاستوفوم را دنبال میکن تا از این طریق به سلامت زمین کمک کوچکی کرده باشد.

ضایعات یونولیت چیست

ضایعات یونولیتییا ضایعات پلاستوفوم به قطعات بی مصرفی از مواد سفید رنگی که برای بسته بندی کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی و لوازم صنعتی و غیره استفاده میشود اطلاق میشود و حتی کوچکترین قطعات آن نیز قابل استفاده و بازیافت دوباره میباشد.

ضایعات یونولیتی در شرکت صبافوم به دوشکل سرد و گرم بازیافت میگردد که پس از خرید ضایعات یونولیت و حمل آن ، کل مقدار ضایعات یونولیت به پروسه تولید باز خواهد گشت و از این محل صرفه جویی در مصرف مواد جدید و آلوده شدن بیشتر زمین به عمل خواهد آمد.

ضایعات یونولیت

 

بازیافت سرد ضایعات یونولیت 

در پروسه بازیافت سرد ضایعات یونولیت، یونولیت های برگشتی از مراکز جمع آوری و یا کارخانجات استفاده کننده یونولیت بسته بندی و محل هایی که از یونولیت به عنوان حمل کننده استفاده میکننده در محل شرکت صبا فوم خرد شده و به تکه های کوچکتر تبدیل میشوند.

در مرحله بعد این قطعات به داخل دستگاه پودر ساز ریخته شده و بر اثر برخورد با تیغه های برنده این دستگاه خرد شده و به اندازه دانه های اولیه این مواد تبدیل میشوند. این مواد سپس از سرند های مخصوصی که برای جداسازی و دانه بندی مواد طراحی شده اند عبور داده میشوند و دانه های ریز و درشت جدا میگردند تا در محصولات جدید قابل استفاده باشند.

ضایعات یونولیت

 
پس از جداسازی دانه ها، به وسیله فیلترهای مخصوص خاک حاصل از این تبدیل در کیسه های مخصوص جمع آوری میگردند که این خاک دیگر در پروسه سرد قابل استفاده نیست و در پروسه گرم تبدیل به محصول دیگر میگردد.از این مواد بازیافت شده در محصولات ساختمانی و با درصد مشخصی استفاده میشود و به عنوان کمکی در تولید محصولات استفاده میشود تا بر کیفیت محصولات تاثیر منفی نداشته باشد.
 

بازیافت گرم 

یونولیت ساخته شده از مونومر استایرن میباشد و در فرآیند پلیمریزاسیون تبدیل به پلی استایرن انبساطی میگردد، حال با حرارت دادن به ضایعات یونولیت و یا ذوب گردن آن توسط فرآیند شیمیایی مانده استایرن خواهد بود که در فرآیندهای مختلفی استفاده خواد شد.در فرآیند بازیافت گرم ابندا ضایعات یونولیت خرد شده و به تکه های کوچک تر تبدیل میشود و در دستگاه ذوب ریخته میشود و در دمای ذوب این مواد تبدیل به توده ای سنگین و سخت میگردد که استایرن باقی میماند. این مواد در پروسه های تولید مواد اولیه و یا ساخت محصولات اکسترودی از استایرن مانند قاب عکس یا استفاده در پروسه های تولید محصولات پلاستیک مورد استفاده قرار میگیرد.
 

ضایعات یونولیت

 در فرآیند دیگری قطعات کوجک ضایعات فوم در یک حلال شیمیایی مانند استون حل میگردد و به عنوان ماده اولیه ساخت چسب و  یا محصولات دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. البته فرآیند جدیدی که اخیرا توسط یک دانش آموز آمریکایی ابداع شده است ضایعات یونولیت در خلا در معرض حرارت قرارمیگیرد و از آن کربن اکتیو مورد استفاده در فیلترهای آب بجای خواهد ماند.

 
 element('footer-end'); ?>