محصولات

آب پاش قالب پلاستوفوم

آب پاش و نازل آب قالب پلاستوفوم

جهت استفاده در قالبهای پلاستوفوم و خنک کاری سریع تر قالب نازلها در سه مدل مختلف ارایه میشود. بسته به سایز قالب سایز لوله و نازل قابل تغییر است. نازلها در سه سایز 8 و 10 و 16 قابل ارائه است.
 

نتیحه بهتر در خنک کاری

به دلیل پاشش مستقیم آب به نقاط دلخواه در قالب پلاستوفوم سرعت خنک کاری به شدت کاهش میابد و مصرف آب و انرژی کمتری به همراه خواهد داشت.
 
 

مدلهای مختلف

آبپاشهای قالب پلاستو فوم در سه مدل انتهای لوله و وسط لوله با پایه مسی و وسط لوله با پایه برنجی ارائه میشود. 
مصرف آب و انرژی کمتر با استفاده از آب پاش
 
 element('footer-end'); ?>