بسته بندی سفارشی قالبی

پلاستوفوم قالبی سفارشی تقریبا به هر شکل مورد تقاضا قابل اجرا میباشد. ایده های شما جهت بسته بندی یا هر استفاده دیگری در کمترین زمان به واقعیت تبدیل خواهدشد.
در این روش شما یک پلاستوفوم بسته بندی اختصاصی با نشان تجاری خود خواهید داشت.

در صورت ایجاد مدل سه بعدی کامپیوتری در کوتاه ترین زمان با ماشین آلات دقیق صبافوم مدل شما تبدیل به قالب شده و محصول نهایی تحویل شما خواهد شد.

صبا فوم مناسب ترین راه حلها را برای بسته بندی کالای شما با هر بودجه و در هر سطحی ارائه خواهد داد. چه شما بخواهید یک بسته بندی مدرن و قابل توجه داشته باشید و یا بسته بندی کلاسیک و با سطح بودجه پایین تر را مد نظر داشته باشید، صبا فوم برای همه یک راه حل مناسب پیشنهاد خواهد کرد.

 element('footer-end'); ?>