مواد اولیه پلاستوفوم

مواد اولیه پلاستوفوم (یونولیت) به صورت گرانول در بسته بندی های 1000 کیلویی ، 800 کیلویی یا 25 کیلویی میباشد. این مواد پس از آماده سازی در دستگاه Pre-expander به مدت 8 ساعت تحت پروسه ایجینگ قرارگرفته و آماده قالبگیری میشود.

مواد اولیه مورد استفاده در محصولات صبافوم بسته به کاربرد محصول با دانسیته های مخلتف آماده میگردد. با توجه به استانداردهای بسته بندی محصولات با وزنهای متفاوت نیاز به دانسیته متفاوت خواهد داشت.

به طور مثال در بسته بندی یخچال ، هود از دانسیته 20 استفاده میشود و در هرمورد با توجه به طراحی بسته بندی و وزن محصول دانسیته مورد نیاز آن در نظر گرفته خواهد شد.

 element('footer-end'); ?>