با پلاستوفوم زمین را حفظ کنیم

با استفاده و بازیافت پلاستوفوم درختان و زمین را حفظ کنیم

هر ساله نزدیک به 7/3 میلیون هکتار جنگل – تقریبا به اندازه کشور پاناما – طبق آمار سازمان عذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) از بین میرود

برخی از مهمترین آمار موجود در رابطه با از بین رفتن جنگلها به شرح زیر میباشد :

  • در حدود نیمی از جنگلهای استوایی جهان از بین رفته اند (FAO
  • در هر دقیقه حدود 36 زمین فوتبال مملو از درخت از دست میرود (World Wildlife Fund (WWF))
  • جنگلها در حال حاضر، حدود 30 درصد از جرم زمین را شامل میشوند

اثرات قطع درختان

جنگلها اکوسیستم پیچیده ای هستند که به هر صورت در این سیاره نقش مهمی را ایفا میکنند. هنگامی که آنها تخریب میشوند، می توان منتظر حوادثی زنجیره ای – چه در سطح محلی و چه در سطح جهانی – بود.

از دست دادن گونه های گیاهی و جانوری

با توجه به آمارهای منتشر شده از موسسه نشنال جئوگرافیک، 70 درصد از گیاهان و حیوانات جهان در جنگلها زندگی می کنند که تا آینده ای نه چندان دور زیستگاه خود را از دست خواهند داد که منجر به از بین رفتن نسل آنها می شود.

چرخه آب

درختان در ایجاد و ثبات چرخه آب در جهان کمک می کنند. آنها آب باران را جذب کرده و با ایجاد بخار آب، دوباره آن را به اتمسفر باز میگردانند. با توجه به تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه کارولینا، درختان در کاهش آلودگی آب نیز دخیل هستند و به گفته انجمن جغرافیای ملی، در آمازون بیش از نیمی از آب اکوسیستم در داخل گیاهان وجود دارد.

پلاستوفوم با خواص منحصر به فردی که دارد به راحتی میتواند در بسته بندی انواع کالاها جایگزین چوب و کارتن شود.

فرسایش خاک

میتوان گفت که درخت همانند لنگری در خاک عمل می کند. بدون وجود درختان خاک همانند آب جاری می گردد و به اصطلاح خاک سست نامیده می شود که می تواند برای گیاهان کوچک تر خطر آفرین باشد. دانشمندان تخمین زده اند که حدود یک سوم از زمینهای قابل کشت جهان به دلیل قطع درختان از سال 1960 تا به کنون از بین رفته اند. فرسایش خاک نیز می تواند منجر به ورود گل و لای به دریاچه ها، رودخانه ها و سایر منابع آبی شود که در نتیجه سلامت و کیفیت آب را نیز به شدت کاهش می دهد و مشکلات عدیده را برای مناطق محروم به وجود خواهد آورد.

به توصیه صبافوم با استفاده از پلاستوفوم و بازیافت آن به عنوان جایگزین چوب و کاغذ در بسته بندی کالاها کمکی هرچند کوچک به جلوگیری از قطع درختان میکنیم.

 

 element('footer-end'); ?>