محصولات

فوم تزیینی قلبی شکل

 

فوم تزیینی قلبی شکل

استفاده از محصولات فوم تزیینی روز به روز در حال گسترش است. از عمده دلایل استفاده از فوم تزیینی، قیمت فوم  و دوام آن در برابر فشار و ضربه میباشد همچنین وزن پایین فوم دلیل دیگری است بر استفاده هرچه بیشتر آن. قابلیت رنگ پذیری فوم و پوشش مناسب رنگهای پایه آب تنوع رنگی مناسبی را برای فوم های تزیینی فراهم کرده. از دیگر دلایل توجیح کننده محصولات فومی قابلیت بازیافتی آنها میباشد و با استفاده از محصولات فومی کمک شایانی به سلامت محیط زیست خواهیم کرد.

 

قابلیت رنگ پذیری

شما میتوانید با آغشته کردن فوم تزیینی به چسبهای پایه آب پوشش مورد نظر خود را بر روی سطح آن پیاده کنید و تنوع در بافت را برای تزیینات خود فراهم کنید. حمل آسان نیز نکته مثبت دیگریست در استفاده از تزیینات فومی و به دلیل سبک بودن حمل و نقل آن به راحتی ممکن میباشد.

 element('footer-end'); ?>