محصولات

گوشه سینک شیشه ای

گوشه پلاستوفوم سینک شیشه ای
با استفاده از گوشه های عمومی صبا فوم بسته بندی ایده آل و اقتصادی همیشه در دسترس شماست
نبشی با بالهای به طول 12.5 سانتیمتر * 26.5 سانتیمتر به ارتفاع 26 سانتیمتراین محصول جهت حفاظت از لبه های بلند مناسب میباشد و همچنین با داشتن شیار در دوطرف مناسب جهت حفاظت از شیشه میباشد
 

کد: 0102